O NAMA
Image and video hosting by TinyPic
Ovaj blog piše o aktualnostima Neretve i cilj mu je podizanje informiranosti građana o životno važnim temama za Neretvu.
Mjesto Matijevići su naselje u Općini Kula Norinska u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, staro najmanje 170 godina. Naše selo i naša općina su davali mnoge poznate osobe koje se pamte i pamtit će ih Neretva, ali i Hrvatska. Iz našeg sela je pok. župan Dubrovačko-neretvanske županije Ivan Šprlje, dok korijeni Predsjednika Sabora Luke Bebića (njegova majka) kao i mnogih drugih gospodarstvenika i intelektualaca, sežu iz našeg sela. Blog je namjenjen svima koji žele znati aktualnosti Neretve i našeg mjesta.

MATIJEVIĆI I NERETVA

11.12.2014., četvrtak

OBAVIJEST CARINE PROIZVOĐAČIMA RAKIJE I DRUGIH ALKOHOLNIH PIĆA

Usprkos tomu što je već nekoliko godina na snazi Zakon o trošarinama, odnosno propisi koji reguliraju prava i obveze malih proizvođača jakih alkoholnih pića, te malih proizvođača vina, u cilju što bolje informiranosti građana, podsjećamo ih na pravnu regulaciju.

MALI PROIZVOĐAČI JAKIH ALKOHOLNIH PIĆA
Malim proizvođačem jakog alkoholnog pića smatra se fizička osoba vlasnik ili korisnik poljoprivrednog zemljišta te vlasnik tvari za proizvodnju jakog alkoholnog pića koji proizvodi za vlastite potrebe, i to u količini koja ne prelazi 20 litara čistog alkohola godišnje po kućanstvu. Tako proizvedena jaka alkoholna pića mogu se koristiti samo za osobnu uporabu, no nije dozvoljena prodaja.

Prijava za upis u registar
Mali proizvođač jakog alkoholnog pića (neovisno o tome da li je vlasnik kotla ili kotao unajmljuje kako bi ga koristio za proizvodnju jakog alkoholnog pića) u obvezi je carinskom uredu nadležnom prema svome prebivalištu podnijeti prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika, i to najkasnije 8 dana prije početka proizvodnje. Prijava za upis u registar trošarinskih obveznika podnosi se u 3 primjerka na Obrascu PUR iz Priloga 14 Pravilnika o trošarinama te je uz istu potrebno dostaviti podatak o mjestu proizvodnje i podatak o volumenu uređaja za proizvodnju alkohola (kotla) koji „mali proizvođač jakog alkoholnog pića“ ima u vlasništvu i/ili koristi za proizvodnju jakog alkoholnog pića. Prijava za upis u registar trošarinskih obveznika ovjerena od strane ovlaštene osobe nadležnog carinskog ureda smatra se ovlaštenjem za rad.

Obračunavanje i plaćanje trošarine

Mali proizvođač jakog alkoholnog pića dužan je sam obračunati trošarinu tijekom obračunskog razdoblja koje je jednako kalendarskoj godini (od 1. siječnja do 31. prosinca) te istu platiti do 31. siječnja tekuće godine za proteklu godinu. Carinski ured Ploče ne dostavlja obveznicima uplatnice, niti obrasce godišnjeg izviješća. Trošarina se plaća ovisno o zapremnini uređaja, tj. kotla koji ima u vlasništvu, odnosno koji koristi u proizvodnji jakog alkoholnog pića za vlastite potrebe, koja iznosi za kotao zapremine do uključivo 100 litara - 100,00 kuna, a za kotao zapremnine preko 100 litara - 200,00 kuna. U slučaju da mali proizvođač jakog alkoholnog pića proizvede za vlastite potrebe količinu pića veću od propisane odnosno više od 20 litara čistog alkohola godišnje, dužan je, uz već obračunati godišnji paušal (iznos trošarine obračunat ovisno o zapremini kotla), na razliku obračunati i platiti puni iznos trošarine koji je propisan za etilni alkohol (53 kune po litri čistog alkohola). Iznos trošarine potrebno je uplatiti na račun Državnog proračuna RH HR1210010051863000160, a ostali podaci za popunjavanje naloga za plaćanje su :
„model“ - „68“,
„poziv na broj odobrenja“ „1066“ - osobni identifikacijski broj (OIB) malog proizvođača jakih alkoholnih pića.

Podnošenje godišnjeg izviješća

Mali proizvođač jakog alkoholnog pića“ u obvezi je najkasnije do 20. siječnja tekuće godine za proteklu godinu dostaviti carinskom uredu nadležnom prema svome prebivalištu godišnje izvješće o ukupno proizvedenoj količini jakog alkoholnog pića za vlastite potrebe, zapremini kotla te obračunatoj trošarini na Obrascu GI-MP-JAP iz Priloga 23 Pravilnika o trošarinama.
U onoj godini u kojoj neće proizvoditi, obveznik se može odjaviti do 30. lipnja, te mu za tu godinu obveza plaćanja trošarine ne nastaje.


Prekršajne sankcije

Napominjemo kako je postupanje suprotno propisima koji reguliraju ovu materiju, (između ostaloga nezakonita proizvodnja, prodaja jakih alkoholnih pića, neplaćanje trošarine, nepodnošenje godišnjeg izviješća) prekršajno sankcionirano novčanom kaznom koja iznosi od 5.000,00 kuna pa do 100.000,00 kuna.

MALI PROIZVOĐAČI VINA
U nadležnom carinskom uredu u Registar trošarinskih obveznika dužni su se najkasnije 8 dana prije početka proizvodnje prijaviti samo vinari koji proizvode za komercijalne svrhe. Prema zakonskoj definiciji „mali proizvođač vina“ je osoba koja u komercijalne svrhe proizvodi ne više od 1000 hektolitara vina godišnje. Mali proizvođači vina obvezni su do 31.siječnja Carinskom uredu dostaviti za proteklu godinu izvješće o godišnjoj proizvodnji, otpremama i zalihama vina (na obrascu GI-MPV) i inventurnu listu sa stanjem zaliha na dan 31.12. po sortama vina.

Svi propisi kao i potrebni obrasci dostupni su web stranici Carinske uprave pod linkom Harmonizirane trošarine , dok više informacija građani mogu dobiti na linku http://www.carina.hr/Dokumenti/Dodatno.aspx.
Također građani mogu osobno kontaktirati carinske službenike Službe za trošarine i posebne poreze u Carinskom uredu Ploče svakim radnim danom od 07.30 pa do 15.30 na brojeve telefona 020/796-031 i 020/796-025.

- 19:57 - Komentari (5) - Isprintaj - #

07.12.2014., nedjelja

ODGODA ZATVARANJE CESTE KULA NORINSKA - DESNE

Zatvaranje ceste na županijskoj cesti Kula Norinska – Desne i to na predjelu Bagalovići-Vrhdesne (do majdana), a koje je trebalo biti u razdoblju od 08. prosinca (ponedjeljak) do zaključno 10. prosinca 2014. (srijeda) i to u vremenu od 07-17 sati., odgađa se za razdoblje 09. prosinca (utorak) do 11. prosinca 2014. (četvrtak) u vremenu 07-17 sati zbog sprovoda pok. Jele Grgić koji će se održavati u Desnama 08. prosinca 2014.

- 22:11 - Komentari (0) - Isprintaj - #

06.12.2014., subota

OBAVIJEST O ZATVARANJU CESTE KULA NORINSKA-DESNE ZBOG ASFALTIRANJA

Zbog radova na županijskoj cesti Kula Norinska – Desne i to na predjelu Bagalovići-Vrhdesne (do majdana), ta cesta će biti zatvorena za promet u razdoblju od 08. prosinca (ponedjeljak) do zaključno 10. prosinca 2014. (srijeda) i to u vremenu od 07-17 sati.

Radovi se odnose na proširenje ceste, nakon čega će se pristupiti i asfaltiranju te dionice u duljini od oko 1km. Investitor je Županijska uprava za ceste Dubrovnik (ŽUC) i prema planovima ŽUC-a, ovo neće biti jedina ni zadnja investicija ŽUC-a na području općine Kula Norinska. Naime u planu su i asfaltiranja i na području naselja Borovci i Nova Sela

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

- 00:01 - Komentari (0) - Isprintaj - #

05.12.2014., petak

AGENCIJA ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE DAJE U ZAKUP DRŽAVNO ZEMLJIŠTE U LUKAMA

Image and video hosting by TinyPic

Agencija za poljoprivredno zemljište je nakon Metkovića i Ploča, objavila javni poziv za dodjelu zakupa za državno poljoprivredno zemljište na području Opuzena, ali samo predio "Luke". Javni poziv objavljen je i na mrežnoj stranici Agencije za poljoprivredno zemljište. Prema ono što proizlazi iz natječajne dokumentacije radi se 8 proizvodno-tehnoloških cjelina ukupne površine gotovo 10 hektara (točnije 99.981 m2).

Zanimljivo će biti vidjeti da li će se stanovnici s područja općine Kula Norinska javiti na ovaj natječaj ili Opuzenci jer je općepoznat sukob oko zemljišta u Lukama između te dvije grupacije građana. Po prijašnim propisima zemljište se davalo u zakup prema kriteriju domicilnosti (mogli su se javljati samo poljoprivrednici s područja grada Opuzena), ali po novim propisima kriterij više nije gdje netko živi, već kakav je kvaliteta ponude.

Općina Kula Norinska je na svojim internetskim stranicama također objavila pozivu nadi da će se na natječaj javiti i poljoprivrednici iz općine Kule Norinske

Rok za dostavu ponuda je 15 dana računajući od prvog idućeg dana nakon objave Javnog poziva na mrežnoj stranici Agencije za poljoprivredno zemljište.

Za stručnu pomoć oko ispunjavanja obrazaca Gospodarskog programa poljoprivrednici se mogu obratiti u najbliži ured Savjetodavne službe.

Prije ispunjavanja obrazaca Gospodarskog programa predlažemo da se detaljno prouče Upute za ispunjavanju Gospodarskog programa i Uredba o načinu vrednovanja gospodarskog programa korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 66/13).

Dokumentaciju potrebnu za ponude možete skinuti na linku
POZIV ZA ZAKUP

- 22:55 - Komentari (0) - Isprintaj - #

04.12.2014., četvrtak

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST UDRUGE HRVATSKI DOMOBRAN – OGRANAK METKOVIĆ

Neretva i Matijevići blog prenosi pripoćenje za javnost Udruge Hrvatski domobran, Ogranka Metković, kojeg potpisuje Zvonimir Nikolić iz Metkovića (rodom iz Matijevića):

Gradsko vijeće Grada Metkovića na svojoj 13. sjednici održanoj 28. studenoga 2014. jednoglasno je usvojilo odluku kojom se Udruzi Hrvatski domobran – ogranak Metković odobrava izgradnja spomen-obilježja žrtvama komunističkoga zločina iz Metkovića i susjednih mjesta, na čemu im ovim putem zahvaljujemo. Projektom je predviđeno da se spomen-obilježje izgradi između mrtvačnice u ulaza u groblje u Metkoviću.

Naša Udruga je odlučila graditi ovo spomen-obilježje iz dvaju razloga. Jedan je religioznoga, a drugi svjetovnoga karaktera.

Spomenute žrtve su umrle mučeničkom smrću i nije im oduzeto samo pravo na život nego i pravo na svete sakramente, misu zadušnicu, kao i u većini slučajeva, pravo na grob i vjernički pogreb. Stoga je glavni smisao ove gradnje misa zadušnica i oproštenje grijeha svim žrtvama, za što ćemo zamoliti našu Crkvu, vjerujući da nam ta naša molba neće biti odbijena.

Svjetovni karakter ovoga spomen-obilježja je pomirenje Hrvata. Svjedoci smo da se i dan-danas dijelimo prema odnosu na totalitarne režime 20. stoljeća. Te podjele proizvode toliku veliku mržnju među nama, tako da ta mržnja blokira i neutralizira sve intelektualne, emocionalne i duhovne kapacitete cijele nacije. Umjesto razvitka u miru i blagostanju, svakim danom svi zajedno sve smo bliže dnu provalije, ne znajući što nas tamo čeka. Ni komunizma, ni fašizam, ni nacizam nisu hrvatski izumi, nego su te sile zla u Hrvatsku došle na tuđim tenkovima pa su naše mržnje i svađe oko toga neizmjerna glupost.

Pomirenje Hrvata može se dogoditi samo u svjetlu istine, a ne u mraku laži i manipulacija. Zato je od velike važnosti da konačni popis žrtava bude potpun i istinit i u tom smislu učinit ćemo sve što je u našoj moći.

Stoga molimo sve institucije i građane Metkovića i susjednih mjesta za pomoć i suradnju u izradi konačnoga popisa žrtava, čija će imena biti uklesana u crne granitne ploče. Također molimo za moralnu i novčanu pomoć u cilju izgradnje ovoga spomen-obilježja jer se u protivnom ovaj plemeniti cilj neće moći ostvariti. Nadalje molimo ljude iz političkih stranaka i nezavisnih lista da podupru ostvarenje ovoga cilja na način kojega sami nađu prikladnim. Posebno molimo ljude Socijaldemokratske partije Hrvatske da u skladu s Rezolucijom Parlamentarne skupštine Vijeća Europe, od 2. travnja 2009., podupru izgradnju ovoga spomen-obilježja na način koji sami odaberu. Takva potpora bila bi mali korak za SDP, ali veliki korak za Hrvatsku.

U cilju dopune popisa žrtava i detaljima vezanim za prikupljanje novčane pomoći uskoro ćemo se obratiti javnosti posebnim priopćenjima.

ZA HRVATSKU UVIJEK !

U Metkoviću 1. prosinca 2014. godine
Za Hrvatski domobran, Ogranak Metković:

Predsjednik
Zvonimir Nikolić, v.r.- 07:47 - Komentari (29) - Isprintaj - #

01.12.2014., ponedjeljak

U ČETVRTAK KONCERT U ORGANIZACIJI UDRUGE LEPTIRIĆI

Image and video hosting by TinyPic

- 15:56 - Komentari (0) - Isprintaj - #

30.11.2014., nedjelja

OBLJETNICA OSNUTKA 116. BRIGADE

Danas je unatuč izrazito kišnom vremenu u Metkoviću obilježena 23. obljetnica osnutka 116. brigade Hrvatske vojske, poznatije još i kao „Neretvanski gusari“. Iako je brigada osnovana 17. studenog, obilježavanje obljetnice je pomaknuto radi obilježavanja Vukovarske tragedije i putovanja većeg brojabraniteja iz Neretve u Vukovar.

Sinoć je obilježavanje obljetnice 116. brigade počelo u crkvi sv. Ilije misom za sve njene poginule pripadnike
.
Danas su na groblju sv. Ivana Nepomuka u Metkoviću položeni vijenci i zapaljene svijeće za poginule pripadnike 116. brigade HV-a pred većim brojem građana, predstavnicima udruga iz Domovinskoga rata te predstavnicima Grada Metkovića .
Nakon toga su se svi zaputili na početak šetališta uz Neretvu koje od danas nosi novo ime: Šetalište 116. brigade HV koje je dobilo to ime na inicijativu braniteljskih udruga i građana Metkovića.

Inače kroz 116. brigadu je prošlo 6 409 branitelja, od čega ih je 65 poginulo, a više stotina je ranjeno, ozlijeđeno ili oboljelo. 116 brigada tijekom Domovinskog rata nije imala nimalo lak zadatak, a o kakvom bojištu se radilo govori podatak da je državni vrh u to vrijeme slao u svojevrsnu poomoć 116. brigade i postrojbe 1. i 4. gardijske brigade, te niza drugih brigada, pukovnija i postrojbi jer je bojište koje je 116. briigada „pokrivala“ bilo po izuzetno snažnim udarima i napadima nadbrojnijih neprijateljskih snaga.

Video: Goran Marušić

- 17:34 - Komentari (10) - Isprintaj - #

21.11.2014., petak

VJETROPARK NA RUJNICI? - POČETAK STVARANJA "ZELENE OPĆINE"?

Sukladno Odredbama za provođenje Prostornog plana uređenja, te u skladu sa smjernicama strateških planova Općine Kula Norinska, već duže Općina Kula Norinska potiče aktivnosti vezane za korištenje obnovljivih izvora energije (OIE) s ciljem razvoja gospodarstva na svom području.

S tim u vezi održana je i 1. sjednica Savjetodavnog stručnog Povjerenstva u postupku procjene utjecaja na okoliš za zahvat vjetroelektrane Rujnica. Prema riječima Načelnika općine Kula Norinska Nikole Krstičevića, za projekat je izdan PEO (prethodno energetsko odobrenje) na 22 MW, te nakon što se prihvati Studija utjecaja na okoliš, održati će se je javno izlaganje Studije.

Za razliku od drugih područja u dolini Neretve u kojima su se javljale inicijative za proizvodnju energije iz fosilnih goriva (termoelektrane), općina Kula Norinska se zalaže za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora, a kao takva je i strateška aktivnost koju podržava Europska unija.

Zapravo je Općina Kula Norinska prva i jedina koja se od početka orijentirala prema „zelenoj“ energiji te je tako prije gotovo 8 godina započela s planiranjem i suradnjom u vidu istraživanja za potrebe projekta vjetorelektrana.

2008. godine su bili izrađeni prvi službeni dokumenti koji su dali obrise budućeg vjetroparka, da bi ove godine stvari konačno počele poprimati obilježja realno očekivane investicije. Pored vjetroenergije ,studije, kojima je Općina Kula Norinska otvorila širom vrata za suranju, pokazale su zanimljivost područja općine Kula Norinska i za potencijal iskorištavanja solarne energije.

Iako je zasada realnije očekivati vjetropark, ne treba čuditi ako u budućnosti općina Kula Norinska stekne svojevrstan prestižni status energetski „zelene“ općine što bi moglo imati pozitivan odjek i na njeno gospodarstvo.

Neslužbeno se saznaje da je nositelj projekta budućeg vjetroparka"Rujnica" tvrtka "HYPERBOREA" d.o.o koja već godinama vrši istraživanja pogodnosti iskorištavanja vjetroenergije za budući vjetropark. S vremenom se projekt usklađivao s prirodnim potrebama. Naime početno se planiralo 13 vjetroturbina, ali se njihov broj smanjivao, te mijenjala planirana pozicija sukladno mišljenjima stručnjaka iz bioloških znanosti.

Karta planiranih vjetroagregata na Rujnici
Image and video hosting by TinyPic

- 19:05 - Komentari (6) - Isprintaj - #

29.10.2014., srijeda

EKSKLUZIVNO! – ISIS U DOLINI NERETVE

Zadnjih tjedana su oči cijelog svijeta uprte u muslimanske ekstremiste koji su se ujedinili u ISIS ("Islamic State of Iraq and Syria") i pokušaje ujedinjene međunarodne zajednica da slomi ISIS.

Međutim malo je poznato da je ISIS, prije nego je otišao korak dalje i napravio dar-mar u Iraku i Siriji, izrastao u Neretvi i gotovo ju je pokorio!
Naime u dolini Neretve su u zadnja dva desetljeća borbi – ISIS-ani su svi novci iz nje, ISIS-ano je sve što je valjalo, a u ISIS-avanju se izvježbalo gotovo na stotine „boraca“ raznih političkih stranaka i plemena.

Prema neslužbenim informacijama gubitaka do 2009. godine ISIS-avači gotovo da nisu imali, ali ih recesija omela jer u recesiji ima manje državnih/lokalnih/javnih novaca za ISIS-avanje,pa su se počeli bilježiti gubici u redovima ISIS-avača i rascjepi među plemenima i strankama, te se 2013. godine dogodio čak i gubitak jednog područja. Glasnogovornik Bijele kuće je istaknuo da su zračni i podzemni udari SAD-a bitno doprinijeli oslobađanju, te su pozvali nove vlasti da se suzdrže od odmazda i ratnih zločina nad poraženima.

Iako je EU za to vrijeme bila standardno neskladna u stavovima, u zadnje vrijeme je podigla stanje pripravnosti i ujedinila se protiv ISIS-avanja.

Naime, iako su hrvatski mediji nedavno prenosili jednu naizgled nezanimljivu vijest da se po novoj EU Direktivi više neće moći kupiti usisavači snažniji od1600 W, malo je poznato da je EU takvu Direktivu donijela vidjevši kojom snagom Hrvati ISIS-avaju novac građana iz proračuna. Strah EU je došao do te mjere da je i njemačka (doduše bivša) europarlamentarka Doris Pack posjetila Ivu Sanadera u zatvoru. Navodno je tema razgovora bila koga je sve Sanader obučio za ISIS-avanje jer je strah EU od velikog usisavanja povećan od kada je Hrvatska ušla u EU.

Kada je prije nekoliko dana, na sveopću žalost Hrvata iz BiH (onih koji su manjina u BiH i većina u Zagrebu), uhapšen jedan od čelnika ISIS-a u Zagrebu Milan Bandić, mnogi ISIS-avači su se prepali jer je postalo očito da njihovi usisavači slabo djeluju protiv specijalne postrojbe zvane „USKOK“. Malo je poznato da je i jedan od Neretvana bio ključni čovjek Zagrebačkog ogranka ISIS-a koji je bio jaka poveznica s ogrankom ISIS-a u Neretvi, ali to je sad manje bitno (al bit će kasnije).

Kada je ISIS-avanje počelo još 90-tih godina diljem Hrvatske i doline Neretve, u dolini Neretve je ono uistinu bilo rađeno s vrhunskim usisavačima. Apsolutno ni zrno „prašine“ u javnim kasama i državnim poduzećima nije ostalo. Sve se to do danas tako fino ISIS-alo da su proizvođači usisavača odlučili dolinu Neretve koristiti kao reklamu za kvalitetno čišćenje.

Pripadnici ISIS-a u dolini Neretve, kao pravi eksptremisti nisu prezali od korištenja vjerskog fanatizma u vrijeme uzdizanja svojih plemenskih/stranačkih vođa, pa su uoči najvećih bitaka neki vjerski Ajatolasi i imami dobivali značajnije donacije za izgradnju ili obnovu vjerskih objekata ne bi li dobili reklamu koju bi poneka zalutala ovca i dala prije nego završi u ognju ražnja. Takvo što je zadnjih godina znatno manja pojava, kako zbog nedostatka novca, tako i zbog smjena imama i ajatolaha.

ISIS je u dolini Neretve imao i svoje specifičnosti jer su razne frakcije različtih plemena i skupina ISIS-a zapravo vrlo dobro surađivale protiv zajedničkih neprijatelja – tuđeg novca, zakona, morala i pravednosti. Zadivljujuća je i zapovjedna hijerarhija raznih neretvanskih frakcija ISIS-a, pa tako zapovjednici ni ne trebaju podređenima dati naredbu, već podređeni sami skinu gađe i nagnu se za nadolazeći metak. Sve to naravno valja pretrpjeti za više ciljeve, a naravno - koji bi to veći cilj bio od visoke pozicije!

Borci ISIS-a su ponekad znali nastradati u međusobnim sukobima, pa bi se znalo dogoditi da teško hodaju ulicom od saginjanja, ali s vremenom bi to vazelin sve popravio. Kažu da vrijeme liječi rane, ali ISIS-ovci kažu da razne kreme još brže liječe ratne rane.

Narod Neretve je za to sve vrijeme, kao i svaki drugi na Bliskom istoku, služio za podršku, regrutaciju i veselje uoči bitke svake 4 godine. Narod međutim zadnjih 1-2 godine u Neretvi polako počinje razmišljati. Prisiljen je po prvi put razmišljati jer više nema što raditi. Poduzeća sva propala, a poljoprivreda se ne isplati, mandarine su po 1 kunu, pa nemaš izbora nego sjediš i razmišljaš.
A to je ono što ISIS-isavači najviše mrze – narod koji misli. Kad narod počne misliti, onda se počne i prisjećati, a sjećanje je vrlo zafrkana stvar. Počnu se javljati ugodna, ali i neugodna sjećanja, počnu se javljati simptomi PTSP-a - ne onog za potrebe lažne mirovine, nego onog za potrebe naplate ISIS-anih dobara. Tu i tamo se u tim sjećanjima počne pjevati, ali ne dječije pjesmice, već pjesme koje su se uskocima pjevali kad su oslobađali narod od Turaka.

Hm, koje li slučajnosti – uskočke postrojbe su stotinama godina prije udarali na pljačkaše hrvatskog naroda. Baš kad čovjek stane i zamisli se - nekad nije loše ponoviti povijest.

Image and video hosting by TinyPic

- 22:51 - Komentari (6) - Isprintaj - #

18.10.2014., subota

USPJEŠNO ZAVRŠENA RADNA AKCIJA ZAJEDNIČKIM SNAGAMA VLASNIKA, GRADA METKOVIĆA I OPĆINE KULA NORINSKA

Danas je završena radna akcija sanacije i uređenja poljskog puta na predjelu Seget uz riječicu Norin.

I ovo bi bila još jedna od uobičajenih vijesti da se ne radi o jedinstvenom slučaju u dolini Neretve, a vjerojatno i šire.
Naime u akciju koju su pokrenuli građani uključio se i Grad Metković, a potom i Općina Kula Norinska prepoznajući da se radi o vrlo važnoj poljskom putu za poljoprivrednike na tom području čime se ova akcija pretvorila u javno-privatnu akciju na zadovoljstvo sviju. Grad Metković se uključio obzirom da se radi o putu na njegovom području, ujedno i uviđajući stvarnu potrebu poljoprivrednika koji su počeli zapuštati područje, između ostalog jer je put bio devastiran, a Općina Kula Norinska obzirom da se radi o putu koji je uz Norin, koji je granica razdvajanja s Metkovićem,a i zato što je polovica vlasnika na tom području upravo s područja općine Kula Norinska.

Građani koji su vlasnici zemalja na tom području su skupili nešto manje od 10.000 kn, Grad Metković je preuzeo na sebe obvezu financiranja ostatka materijala i prevoza ukupne vrijednosti 20.000,00 kn, dok je Općina Kula Norinska preuzela na sebe financiranje materijala za betoniranje i uređenje pristupnog dijela na cestu Kula Norinska- Metković.

Upravo taj pristupni dio je bio predmet današnjeg, završnog dijela radne akcije u kojem su položene željezne armature te naliven beton, i tako stvoren normalan prilaz na cestu. Dosadašnji prilaz nije omogućavao sigurno pristupanje vozila cesti Kula Norinska-Metković zbog visokog nagiba, neravnina, te “rupe” koja se godinama stvorila na pristupnom dijelu.

I danas su se radnoj akciji odazvali ljudi koji su i dosada dali svoj doprinos tijekom 3 dana kroz mjesec rujan kada su se izvodili zemljani radovi na dionici dugoj oko 1.300 metara.

Riječi jednog od autoprevoznika – Andrije Borasa, koji je svjedočio radnim akcijama na uređenju puta tijekom rujna, govore sve: “Ljudi svaka čast, ovo nigdje nema, ovakve radne akcije za poljske puteve organizirate i odrađujete u Neretvi samo vi"

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

- 20:10 - Komentari (5) - Isprintaj - #

29.09.2014., ponedjeljak

USKORO POČINJE POJEDINAČNO SKUPLJANJE OTPADA U KRVAVCU 2

Općini Kula Norinska odobreno je od strane Fonda za zašitu okoliša i energetske učinkovitosti nabavka kanti za skupljanje mješovitog komunalnog otpada. Nakon provedene javne nabave, kante su stigle te će se u

srijedu 01. listopada 2014 g.početi djeliti u naselju KRVAVAC 2.

Stoga se mole vlasnici kuća da budu tog dana na raspolaganju komunalnim djelatnicima Čistoće Metković, kako bi preuzeli svoje kante za prikupljanje otpada. Već nakon preuzimanja, tj. kroz 15-ak dana, uklonili bi se postojeći kontejneri od 1100 litara, te će se krenuti s pojedinačnim prikupljanjem.

Što se tiče ostalih naselja općine Kula Norinska, prema riječima Načelnika općine Nikole Krstičevića, prvo bi se krenulo sa podjelom kanti po svim naseljima, te bi se najkasnije od 01 siječnja iduće godine krenulo s pojedinačnim prikupljanjem. To je ujedno i zaključak sa nedavnog sastanka sa Tomislavom Jakićem, direktorom Čistoće d.o.o. Metković. Budući da sama podjela kanti i početak ovakvog načina prikupljanja iziskuje duži vremenski period u samom Metkoviću, sa sigurnošću se ne može odrediti rok za općinu Kula Norinska.

„Postojeći kontejneri će se pretvoriti u zelene otoke, budući je to i zakonska obveza, a koliko će zelenih otoka biti u pojedinim naseljima dati će analiza koju će Općine Kula Norinska provesti u planu gospodarenjem otpada koja je u fazi izrade“ - riječi su Načelnika Krstičevića.

Image and video hosting by TinyPic- 05:37 - Komentari (51) - Isprintaj - #

25.09.2014., četvrtak

ŠTO PLOČAMA I NERETVI DONOSI DUGOROČNI PLAN RAZVOJA ORUŽANIH SNAGA ?

Image and video hosting by TinyPic

Jučer je ministar obrane Ante Kotromanović predstavio dokument pod imenom „Dugoročni Plan razvoja oružanih snaga Republike Hrvatske“ koji sadrži osnovne planove i ciljeve razvoja oružanih snaga RH.
Taj Plan ne bi bio posebno interesantan Neretvanima da ne donosi promjene u planovima oružanih snaga glede vojarne u Pločama i vojnog dijela luke.
Naime dosadašnje strategije i planovi Hrvatske vojske i Ministarstva obrane su Luku Ploču držale i dalje kao vojnu luku, smatrajući je kao „rezervnom“ lukom „glavnoj“ planiranoj vojnoj luci „Jug“ koja se planirala graditi na nekoj od lokacija u uvali Doli ili uvali Pržina, 50-ak km od Dubrovnika, a koja je planirana lokacija kasnije „premještena“ u uvalu Privala kod Vele Luke na Korčuli.
Međutim, izgranja nove vojne luke je trebala stajati oko 50 milijuna EUR-a, odnosno nešto manje ako bi se izabrala lokacija na Korčuli (jer obuhvaća već postojeće vojne objekte – vojna luka „Meja“).

Na str.106. predloženog novog Dugoročnog Plana jasno je istaknuto da se vojarna „Neretva“ i vojna luka u Pločama planiraju napustiti 2019. godine.

Kako je novim Planom predviđeno da vojna luka Meja na Korčuli bude u potpunosti dovršena 2020. godine, za očekivati je da bi najkasnije te godine stvarno i bila napuštena vojarna u Pločama jer bi prestao razlog za njeno korištenje.

Grad Ploče je imao niz ideja i projekata za prostore koji su bili pod vojnom upravom, međutim mnogobrojni problemi upravo zbog neizvjesnosti sudbine vojarni i luke, te dijelom nesređeni imovinskopravni odnosi na tom prostoru, rezultirali su zaustavljanjem svih planova.

Nedavno su se čak u Pločama podigle tenzije zbog traženja jedne udruge da im Grad Ploče dodijeli prostor za udruge u vojnim zgradama, međutim istina je da ti objekti nisu pod upravom Grada Ploča, a niti će to, kako sada stvari stoje, biti bar do 2019. godine. Bar ne svi.

Novi Dugoročni Plan će dakle Pločama dati nove neslućene mogućnosti razvoja i sada je na Pločama da se u sljedećih nekoliko godina kvalitetno pripreme za otvaranje novih horizonata. Neopterećeni ograničenjima koja vojni objekti daju, Pločani bi pametnim osmišljavanjem i kvalitetnom suradnjom sa Ministarstvom obrane i Državnom agencijom za upravljanje državnom imovinom mogle postati novi pokretač razvoja donjeg dijela Neretve, a možda i cijele Neretve.

Pogled na dio vojne luke objekata koji bi se napustili
Image and video hosting by TinyPic

- 21:44 - Komentari (0) - Isprintaj - #

15.09.2014., ponedjeljak

NEISPRAVNA VODA ZA PIĆE SA IZVORIŠTA PRUD

Službena obavijest Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije, Službe za epidemiologiju od 15. rujna 2014

Image and video hosting by TinyPic

- 17:00 - Komentari (1) - Isprintaj - #

14.09.2014., nedjelja

BLAGDAN GOSPE ŽALOSNE NA BRDU BOBAJ

Sutra, u ponedjeljak 15. rujna na brdu Bobaj iznad Matijevića održat će se misno slavlje povodom blagdana Gospe žalosne.

U 16.15 će početi ispovijed vjernika, a ispovijedati će više svećenika.

U 16.30 počinje krunica, a u 17 sati započinje misno slavlje.

Svake godine na brdu Bobaj kraj zavjetne kapelice Gospe žalosne održava se misno slavlje kojem prisustvuje više stotina vjernika, a od ranih jutarnjih sati vjernici ispunjavaju svoje zavjete i učvršćuju svoju vjeru.- 20:06 - Komentari (1) - Isprintaj - #

<< Arhiva >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Nekomercijalno-Bez prerada.

< prosinac, 2014  
P U S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Prosinac 2014 (6)
Studeni 2014 (2)
Listopad 2014 (2)
Rujan 2014 (7)
Kolovoz 2014 (10)
Srpanj 2014 (2)
Lipanj 2014 (2)
Svibanj 2014 (4)
Travanj 2014 (5)
Ožujak 2014 (3)
Veljača 2014 (6)
Siječanj 2014 (3)
Prosinac 2013 (9)
Studeni 2013 (3)
Listopad 2013 (3)
Rujan 2013 (3)
Kolovoz 2013 (7)
Srpanj 2013 (8)
Lipanj 2013 (8)
Svibanj 2013 (13)
Travanj 2013 (16)
Ožujak 2013 (11)
Veljača 2013 (6)
Siječanj 2013 (12)
Prosinac 2012 (11)
Studeni 2012 (6)
Listopad 2012 (13)
Rujan 2012 (6)
Kolovoz 2012 (11)
Srpanj 2012 (10)
Lipanj 2012 (6)
Svibanj 2012 (5)
Travanj 2012 (10)
Ožujak 2012 (3)
Veljača 2012 (10)
Siječanj 2012 (10)
Prosinac 2011 (8)
Studeni 2011 (10)
Listopad 2011 (5)
Rujan 2011 (7)
Kolovoz 2011 (7)
Srpanj 2011 (8)
Lipanj 2011 (5)
Svibanj 2011 (7)
Travanj 2011 (4)
Ožujak 2011 (7)
Veljača 2011 (6)
Siječanj 2011 (12)

Dnevnik.hr
Gol.hr
Zadovoljna.hr
OYO.hr
NovaTV.hr
DomaTV.hr
Mojamini.tv

GLAS NARODA!
Pratite naš Facebook profil gdje možete vidjeti i preuzeti zanimljive fotografije Neretve


Na našoj vikalici možete anonimno ostaviti svoje komentare:

KONTAKT
norinmatijevici@yahoo.com

Blog.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Više o kolačićima možete pročitati ovdje. Nastavkom pregleda web stranice Blog.hr slažete se s korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda i korištenja web stranice Blog.hr kliknite na gumb "Slažem se".Slažem se